PRIVACYVERKLARING

Via deze privacyverklaring van Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V. informeren wij u over de wijze van het verwerken van persoonsgegevens op deze website. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies geeft u toestemming om de hieronder genoemde gegevens te verwerken. Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Derhalve zullen persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en opgeslagen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Algemene website

De volgende gegevens worden in het algemeen op de website verwerkt en opgeslagen:

– leeftijdsgroep;
– geslacht;
– interesses;
– taal;
– locatie.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om statistieken bij te houden van de gebruikers van de website. Deze statistieken worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren. Tevens is het doel een zo goed mogelijke en optimaal functionerende website.

IP-herkenning op de website

Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Diensten

Door gebruik van diensten op onze website laat u persoonsgegevens achter. Voorbeelden hiervan zijn de diensten: contactformulier, nieuwsbrief, bestekgenerator en sleufsilo-configurator. Indien u als bedrijf deze diensten gebruikt valt u buiten de AVG. Als u echter als particulier of werknemer van deze website gebruik maakt valt u wel onder de bescherming van de AVG.

Wij verzamelen de volgende gegevens zodat u gebruik kunt maken van de bovengenoemde diensten:

– naam en voornaam;
– e-mailadres;
– telefoonnummer.

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. U heeft de mogelijkheid u af te melden voor deze diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Ook wordt via Google Analytics gegevens bijgehouden. Hiermee kunnen statistieken worden bijgehouden, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.